.

.. .

Hotline: 0932.000.966

Giới thiệu chung > Bệnh nhân cần biết

Cung cấp thông tin càng nhiều càng tốt về t́nh trạng sức khoẻ hiện tại, về bệnh sử, các lần nằm viện, các phương pháp điều trị đă thực hiện, dị ứng và các chi tiết khác liên quan. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và ngày tháng năm sinh. Cập nhật những thay đổi về sức khoẻ, t́nh trạng bệnh lư của bạn.

Tham gia vào quá tŕnh điều trị, tuân thủ phát đồ điều trị được chỉ định, làm theo các hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ. Hăy nói ngay nếu không hiểu các chẩn đoán, kế hoạch chăm sóc hay điều trị. Chịu trách nhiệm về hậu quả của việc từ chối điều trị hoặc rời khỏi pḥng khám trái với lời khuyên của bác sĩ. Hăy thông báo với pḥng khám nếu bạn gặp phải bất kỳ trở ngại nào khi thực hiện kế hoạch điều trị.

Hăy tuân thủ nội quy và quy định của pḥng khám liên quan đến bệnh nhân và khách. Đối xử tôn trọng và lịch sự với nhân viên pḥng khám, với các bệnh nhân khác và thân nhân. Tôn trọng lịch hẹn đă đăng kư và thông báo trước khi huỷ hẹn. Tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của các bệnh nhân khác. Quan tâm và có trách nhiệm giữ ǵn tài sản và tiện nghi của bệnh viện. Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với pḥng khám.

 

PH̉NG KHÁM VẬT LƯ TRỊ LIỆU & PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬU LONG
Địa chỉ: Ṭa nhà 61-63 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: 08.39245551
Email: phcn.cuulong@gmail.com

Bản quyền © 2017 - Pḥng khám Vật lư Trị liệu & Phục hồi Chức năng  Cửu Long